ITL Webbureau Logo Hjem

Om os

Billede af handelsbetingelser for ITL Webbureau

Regler gældende for ITL Webbureau A/S

Betalingsbetingelser

Alle ydelser er oplyst i danske kroner og ekskl. moms, medmindre andet er angivet. Alle fakturaer har 8 dages betalingsfrist. Såfremt betalingen for fakturaerne ikke er ITL Webbureau A/S i hænde herefter, har ITL Webbureau A/S ret til at stoppe webhotellet, indtil betalingen er modtaget. Kunden får ikke refusion, såfremt det skyldes manglende betaling.

ITL Webbureau A/S rykker kunden 2 gange inden betalingen overdrages til ekstern assistance. Ved hver rykker tillægges et administrationsgebyr på kr. 100,-

Vilkår

Følgende regler er gældende ved alle former for hosting, samt andre ydelser ved ITL Webbureau A/S.

Generelt

Ved domænebestilling erklærer kunden, at brugen af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning.

Webhotel - Hosting

Webhotellet løber som udgangspunkt i 12 måneder, med mindre andet er skriftligt aftalt. Ved nye kunder faktureres den resterende del af året. Kunden har selv ansvaret for at opsige tidligere hostingaftaler ved andre udbydere. Hvert år fornyes webhotellet automatisk til en ny periode. En hjemmeside eller webshop, som kører i test, faktureres når kunden har godkendt ITL Webbureau A/S’ opsætning og design.

ITL Webbureau A/S har altid uden varsel ret til, at forestå lukning af et webhotel såfremt kunden gentagne gange har overtrådt ITL Webbureau A/S’ betingelser eller undladt at betale for leverede ydelser. Enhver form for misbrug af ITL Webbureau A/S’ servere vil føre til øjeblikkelig lukning. Dette vil dog ikke foregå uden ITL Webbureau A/S har kontaktet kunden, hvis dette er muligt.

Levering

Leveringstidspunkt fremgår af underskrevet ordrebekræftelse, medmindre dokumenterbare forhold i ITL Webbureau A/S arbejdsgang umuliggør dette. Alt materiale leveres i digitalt internetklare filformater.

Priser

Priser er specificeret i ordrebekræftelsen, undtaget er dog hosting, da dette er individuelle løsninger. Hostingpriser kan kun ændres med 3 måneders varsel, inden ny hostingperiode starter.

ITL Webbureau A/S forpligtelser

ITL Webbureau A/S' ydelser består i at levere det i ordrebekræftelsen specificerede arbejde. ITL Webbureau A/S har ikke ansvar for Internettets funktionalitet og tilgængelighed i øvrigt.

Kundens forpligtelser

Kunden er forpligtet til at overholde de i samarbejdsaftalen specificerede deadlines. Såfremt disse deadlines ikke overholdes, er ITL Webbureau A/S ikke forpligtet til at aflevere den aftalte produktion, til den i tilbudet aftalte deadline.

Lov & ansvar

ITL Webbureau A/S tillader indhold, der ikke er i strid med dansk lovgivning. Alle former for kode skal udføres i overensstemmelse med god programmeringsskik. Samtlige leverede opgaver er med brugsret ved ITL Webbureau A/S, men må ikke kopieres til hverken tredje part eller til eget brug. ITL Webbureau A/S bærer ikke ansvar for evt. anbefalede gratis programmer, og det er kundens ansvar at være opdateret med disses licensbetingelser.

ITL Webbureau A/S er uden ansvar for tab, som følge af direkte eller indirekte skade og efterfølgende skader, herunder tab af forventet avance. Dette gælder selv om ITL Webbureau A/S er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af ITL Webbureau A/S.

Trafik

Hos ITL Webbureau A/S er der normalt fri trafik og fri båndbrede for alle webhoteller, dog kan en grov udnyttelse af dette medføre begrænsning af båndbredde eller en højere hosting pris. Grov udnyttelse kan eksempelvis være grafik i høj opløsning, samt at denne overtrædelse forårsager et uforholdsmæssigt stort trafikforbrug.

Drift

ITL Webbureau A/S tilstræber sig på, at alle servere er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. ITL Webbureau A/S er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt. Alle webhoteller drives på højtydende servere. ITL Webbureau A/S tager backup af alle data, og systemerne er overvåget, hvilket sikrer, at vi kan tilbyde høj oppetid. Serverne er placeret i serverrum og alle servere er sikret med Firewall, samt mod strømsvigt med strømbackup (UPS).

I tilfælde af sikkerhedsbrud

Alt hosting foregår bag højteknologisk og sikker firewall. Ved eventuelle sikkerhedsbrud igennem firewall, forbeholder ITL Webbureau sig ret til, at lukke for alt trafik, ind til sikkerheden er på plads igen. Der kompenseres ikke for eventuel nedetid.

Applikationer og andet der hostes
Hvis en hjemmeside, mail eller anden løsning der hostes udsætters for et angreb, forbeholder ITL Webbureau sig ret til, at lukke det der hostes, med det samme. Det som eventuel bliver angrebet, åbnes først igen når sikkerheden er på plads. Arbejde i forbindelse udbedring af sikkerhedsbrist faktureres til kunden.

Registreringsgebyr

Ved registrering af nye domæner ved DK-hostmaster betaler registranten omkostninger, som er en årsafgift, der opkræves ved køb af .dk-domænet. Registranten har pligt til senest 6 måneder efter registrering at meddele ITL Webbureau A/S, hvilken gyldig e-mail-adresse, der kan anvendes ved udsendelse af faktura via e-mail. Ved registrering af Internationale top-level domæner (.net, .com, .org, .info, osv. ) betales ITL Webbureau A/S’ nettoudgift ved registrering af kunden.

Opsigelsesbetingelser

Alle bestillinger af webhoteller forudfaktureres for perioder af 12 måneder, med mindre andet er aftalt. Hosting kan opsiges skriftligt med minimum 30 dages varsel til udløbet af en periode. Alle ophør / opsigelser skal foregå skriftligt. Hosting refunderes ikke.

ITL Webbureau forbeholder sig ret til at opsige hosting af en hjemmeside med 3 måneders varsel, hvis den kode der er brugt til at lave hjemmesiden er til fare for serverens drift eller andre hjemmesider på samme server.

Værneting

Kunden erklærer sig bekendt med ITL Webbureau A/S’ generelle handelsbetingelser. ITLWebbureau A/S forbeholder sig ret til at foretage ændringer i handelsbetingelserne uden forvarsel. Enhver tvist er underlagt dansk ret og afgøres ved ITL Webbureau A/S’ værneting, som er byretten i Horsens.

  • KONTAKT OS

  • ITL Webbureau A/S
  • Transitvej 6
  • 7100 Vejle
  • Telefon: (+45) 75 60 29 97
  • E-Mail: post@itl.dk
  • CVR-nr.: 25118758
  • HOLD DIG OPDATERET